Jak děti správně vést k zájmovým aktivitám?

Mnoho rodičů má pocit, že do svých ratolestí musí za každou cenu nalít co nejvíce očekávání, plánů a přání na to, jaké mají být a co všechno mají umět. Často je primární motivací rodičů to, aby se jejich děti byly ještě šikovnější, ještě úspěšnější a daleko více talentované, než se o tom jim kdy mohlo zdát. O tom, jaký tlak to v dětech může vyvolat a které zájmy jim tento přístup může doživotně znechutit, nejspíš není potřeba mluvit. Je důležité si ujasnit, že bychom v tomto ohledu měli postupovat obezřetně a spíše než abychom naše potomky nutili zlepšovat se v aktivitách, které je tak úplně nebaví, pouze z principu a kvůli nám, měli bychom společně hledat cesty k tomu, co je to pravé pro jejich osobnost.

voskové pastelky

Téma zájmových činností a koníčků dětí je velmi rozsáhlé a především individuální. Na individualitu musíme klást důraz především proto, že každé dítě může být nadané na jiný typ činností. Toto nadání je něco přirozeného, vrozeného, co se nedá naučit. Ale dá se samozřejmě pracovat na tom, aby děti své přirozené talenty rozvíjeli. Prostředí, které přispívá k rozvoji talentu dítěte je takové, které mu pomáhá dosahovat těch nejlepších cílů, ale zároveň respektuje jeho limity.

křičící chlapec

Jak můžeme v našich dětech vzbudit zájem o nový koníček? Nebo jak mu můžeme ukázat, jaké má vlastně možnosti? Primárně je důležité zaměřit se na oblast, která asi nikoho z nás nepřekvapí – prostřednictvím hraček. Hračky nemusí být jen předmětem zábavy, byť je to jejich veliký benefit. Hračky a hrací pomůcky mohou v dětech rozvinout touhu po nové oblasti, kterou by si rády vyzkoušeli nebo ji hlouběji prozkoumali. Takovou oblastí může být třeba kreativní činnost jako je výtvarná nauka, hudební nástroje a nauka o hudbě nebo třeba manuální práce.

Například hudební nástroje, které mohou děti bavit a mohou si vyzkoušet jejich zmenšené a zjednodušené verze jsou dětská flétna nebo bicí souprava.