Jak můžeme cestovat?

Všichni aspoň někdy a aspoň trochu cestujeme. Někdo do dalekých krajů a jiný třeba i jenom po nejbližším okolí svého domova, někdo každou chvíli a jiný třeba jenom tehdy, když už vážně není vyhnutí. Ale cestujeme. A pochopitelně k tomuto účelu […]

Low-cost cestování

O low-cost cestování se v poslední době začíná čím dál více mluvit. Je populární zejména mezi mladšími lidmi. To ale neznamená, že pokud vám je přes 50, nemůžete tuto metodu cestování vyzkoušet. Jedná o způsob putování světem bez nějakých větších financí, […]