Podnikání
Jak si zřídit datovou schránku

Jak si zřídit datovou schránku

Zatím je povinná pouze pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem a orgány veřejné moci. Mohou si ji však zřídit i osoby fyzické. Pokud si ji chcete založit dobrovolně, musíte si podat žádost na Ministerstvo vnitra. Ta je vyřízena do 3 dnů od podání. Žádost musí obsahovat vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a ověřený podpis žadatele.
Přístup do datové schránky má pouze osoba, pro kterou byla zřízena. Přístupové údaje vám budou doručeny bezodkladně po jejím zřízení. Zasílání zpráv pomocí datové schránky je bezplatné v případě komunikace s úřady. Určitě jde o pohodlné vyřizování administrativních úkonů z kanceláře nebo z domova.
zoufalý podnikatel
Prostřednictvím datové schránky lze zjistit aktuální stav bodů řidiče, podat daňové přiznání, upozornit na vypršení STK, zažádat o rodičovský příspěvek, sledovat změny v katastru, vyřídit výpis z rejstříků nebo mít přehled o důchodovém pojištění. Možností je nespočet a určitě si každý najde to své. Ne každý má čas lítat na poštu a na úřady a v současné hektické době každý hledá ulehčení pracovních povinností.
Pokud si však založíte datovku, mějte na paměti, že si musíte zprávy pravidelně vyzvedávat a číst. Můžete se pak dostat do problémů s úřady, jelikož doporučený dopis s pruhem je považován za doručený po 10 dnech od doručení. Říká se tomu fikcí. Další menší nevýhodou je, že zprávy se po 90 dnech automaticky mažou. Proto si je buď musíte uložit do svého počítače, nebo si zřídit placenou službu datový trezor.
práce na počítači
Jakmile se vám přestane datová schránka zamlouvat, můžete si ji kdykoliv bezplatně zrušit. To samozřejmě neplatí pro osoby, které povinnost mít datovou schránku mají ze zákona.
Datovou schránku si můžete založit na poště nebo CzechPointu, případně písemnou žádostí Ministerstvu vnitra.