Je nutné rybíz a angrešt zalévat?

Ano, při pěstování těchto plodin je nutná jejich závlaha. V klimatických podmínkách naší republiky je při průměrné roční teplotě 8 °C optimální potřeba srážek 750 mm. Pokud je rybíz a angrešt pěstovaný v podhorských, ale zejména v horských oblastech, nepotřebuje až do skončení sklizně a častokrát v průběhu celého roku doplňkové zavlažování. Červené a bílé rybízy vyžadují půdu vlhčí, černé rybízy jsou na půdní vláhu náročné méně. Takže pro potřeby zavlažování jsou rozhodující stanoviště, kde jsme plodiny zasadili, jaké jsou přirozené atmosférické srážky, teplota vzduchu a jeho vlhkost.bobule angrešt.jpg Pokud je sucho, tak má u obou rostlin podstatný vliv na snížení výnosů. Zde se jedná hlavně v období před kvetením a během narůstání plodů. A ještě navíc je v období kvetení mnohokrát rozhodující vzdušná vlhkost. Tady velmi pomůže zavlažováním malými dávkami, zvlášť pokud jsou vysoké denní teploty, jak se už děje v posledních letech. Pokud jsou nízké teploty a hrozí i mrazíky, doporučuje se proti-mrazové zavlažování. Přitom u angreštu se vyžaduje víc než u rybízu. Tímto zavlažováním chráníme květy a mladé plůdky angreštu a rybízu, a to hlavně černého, před jarními mrazy. Jak to děláme? Během mrazu postřikujeme jemným „rozprášeným“ postřikem vody. A kdy máme vlastně zalévat? Nejlépe ráno, kdy jsou půda i rostliny ještě studené.

Zálivka po zasazení

Zavlažování je důležité ihned po vysazení keřů nebo stromků rybízu a angreštu. Tato závlaha po výsadbě je důležitá zejména v zahrádkách, které jsou v nížinných oblastech, kde v průběhu roku spadne podstatně méně srážek. Zalíváme opravdu důkladně, aby se půda dobře přitlačila ke kořínkům, nohou také zeminu opatrně udusáváme.angrešt na větvi.jpg
Výhody zalévání
Jak uvádějí odborníci, při dobrém zásobování ovocných dřevin vodou, se zvyšují výnosy až o 50 %, ale také se odstraňuje kolísavost výnosů v jednotlivých letech a zmenšuje se i opadávání plodů. Dřeviny jsou také zdravější, mají lepší přírůstky dřeva a kořenů a mají zvýšenou odolnost proti mrazům.