Řekněte sbohem svobodnému životu


PÅ™ed vstupem do manželství by si jak nevÄ›sta, tak ženich, mÄ›li užít jeden veÄer se svými přáteli. Muži ho prožívají vÄ›tÅ¡inou v nÄ›jakém baru, a na Å™adu Äasto pÅ™ichází o striptýz. Proto mají obÄ› strany z takových veÄírků strach. Na Å™adu pak pÅ™ichází nedůvÄ›ra a výÄitky. Je to vÅ¡ak nutné? JistÄ› existují mnohem lepší způsoby, jak se rozlouÄit se svobodou, bez jakýchkoliv výÄitek.

Originální a nezapomenutelné

Pokud chystáte rozluÄku se svobodou pro svou kamarádku, můžete zapojit i trochu fantazie a originality, a neomezovat se pouze na objednání striptéra. Možná ho bude každý Äekat, ale lepší je udÄ›lat neÄekané pÅ™ekvapení. PozvÄ›te na párty s kamarádkami kouzelníka. Nad jeho kouzli a triky se vám bude tajit dech. A i když se jedná o pohledného muže, výÄitek nebude tÅ™eba. Zážitek bude ovÅ¡em nezapomenutelný. Kouzelník může chodit mezi hosty a pÅ™edvádÄ›t jim kouzla v bezprostÅ™ední blízkosti (takzvaný table hopping), nebo může pÅ™edvést nÄ›jaké kouzelnické pÅ™edstavení. DopÅ™ejte své kamarádce veÄer, na který nezapomene.