Výrobky
Proč je hubení blech tak obtížné?

Proč je hubení blech tak obtížné?


Jedním z parazitů, se kterými se můžeme v domovech setkat, jsou blechy. AÄkoliv jsou nejÄastÄ›ji asociovány se psy a koÄkami, kteří bývají nejÄastÄ›jší příÄinou jejich výskytu doma, mohou v tom být i nevinnÄ›. Vyskytují se totiž Äasto například i na myších, které si také pÅ™ed zimou Äasto hledají úkryt v lidských obydlích.

AvÅ¡ak aÅ¥ už je dotáhne kdokoliv, je vÅ¡eobecnÄ› známo, že hubení blech není zrovna jednoduché. Ano, existuje spousta nejrůznÄ›jších přípravků, a zprvu se zdá, že úÄinkují. AvÅ¡ak po krátké dobÄ› oddechu zjistíme, že se vrátily, a Äasto i ve vÄ›tším poÄtu. Jak je to možné?

blecha

Problém je v tom, že vajíÄka blech jsou velmi odolná. Navíc je kladou prakticky kdekoliv, kde je příhodné prostÅ™edí, nejÄastÄ›ji do srsti živoÄichů Äi do látek, jako jsou povleÄení postelí Äi pÅ™ehozy pÅ™es kÅ™esla a gauÄ. Navíc jsou tak malá, že je není snadné pouhým okem spatÅ™it, nehledÄ› na to, že jich nakladou mnoho. Ta se následnÄ› vylíhnou, a celý proces může zaÄít nanovo. Jak si s tím tedy poradit?

Jedním z Å™eÅ¡ení je řádnÄ› vyprat veÅ¡keré textilie, aÅ¥ už se jedná o obleÄení, povlaky, potahy Äi zvířecí pelíšky. Nutné je také umýt jak domácí zvířata, tak sebe, protibleším Å¡ampónem. PovÄ›ra, že psí blecha na ÄlovÄ›ka neskoÄí, je totiž skuteÄnÄ› jen povÄ›ra. BleÅ¡e je absolutnÄ› jedno, kdo je její hostitel.

blecha2

SamozÅ™ejmÄ› je v první Å™adÄ› nutné odhalit zdroj zamoÅ™ení. Kdo je k nám pÅ™inesl, a odkud? Pokud to byl náš domácí mazlíÄek, pak je Å™eÅ¡ení pomÄ›rnÄ› jednoduché – řádnÄ› jej vykoupat speciálním Å¡ampónem a zabránit mu chodit do míst, odkud je pÅ™inesl. Ale co když jsou dílem například již zmínÄ›ných myší Äi krys?

V takovém případÄ› musí pÅ™ijít ke slovu profesionální deratizace. JedinÄ› tak zajistíme, že náš domov bude skuteÄnÄ› bezpeÄný, a to pro vÅ¡echny jeho obyvatele. JistÄ›, sice to bude stát nÄ›jaké peníze, ale věřte, že se to nakonec vyplatí.