To najlepšie, čo pre seba môžete urobiť, je byť dobre informovanýUž odmaliÄka ste nadÅ¡ene pozorovali kulturistov, vrcholových Å¡portovcov, pevné svaly, vyrysovanú postavu a silové výkony? Možno ste sa rozhodli ich nasledovaÅ¥ a pravidelne cviÄíte, trénujete, správne sa stravujete… ale aj tak sa nedokážete priblížiÅ¥ vysnenému ideálu.
Možno vás napadlo, ako to celé urýchliÅ¥ – podpornými prostriedkami. Okrem tradiÄných výživových doplnkov ste poÄuli, že môžu pomôcÅ¥ aj steroidy. To je síce pravda, ale musíte najprv vedieÅ¥, ako ich správne používaÅ¥, aký typ zvoliÅ¥, v akom množstve, ako Äasto… Tiež treba rátaÅ¥ s vedľajšími úÄinkami, ktoré sú o to závažnejÅ¡ie, keÄ ich užíva Älovek bez dostatku informácií.
Relevantné zdroje informácií sú samozrejme dostupné – aj o problematike steroidov a Äalších látok…

Rozhodujte sa múdro!

Informácie, ktoré môžete získaÅ¥ a zistiÅ¥, Äo sú steroidy viac, by sa dali roztriediÅ¥ podľa niekoľkých kritérií. Jednak sa môžete spoľahnúť na skúsenosti ľudí, ktorí boli alebo sú užívateľmi týchto látok. Môžete sa tiež obrátiÅ¥ na odbornú literatúru, Å¡pecializované Äasopisy alebo spoľahlivé internetové zdroje. Nedostatok znalostí vÅ¡ak môže ohroziÅ¥ vaÅ¡e zdravie…